Gravearbeid

Ford Ranger pickup og Volvo EC270 minigraver

Gravearbeid

Vi kan blant annet:

 • Grave grøfter og legge ned dreneringsrør med singel
 • Fjerne vegetasjon og lage grøft langs veger
 • Drenere rundt hus og etterisolere mur
 • Planere plen eller uteområde
 • Utvide parkeringsplass
 • Slå bort betong og berg
 • Meisle opp og grave ut gamle kjellergulv. Senke gulvnivå og planere opp igjen med singel

Skånsom fjellsprenging

 • Vi tar på oss oppdrag innen fjerning av fjell og større steiner.
 • Vi bruker ekspanderende mørtel ("Trollkraft") og hydraulisk kile.
 • Perfekt for utsatte steder hvor man ikke kan bruke dynamitt, for eksempel i kjeller eller rundt mur og bygninger.
 • Ta kontakt for befaring og et uforpliktende tilbud.